کتاب های دانشگاهی, حل تمرین, برنامه نویسی, کد نویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, مهندسی, پزشکی, علوم پایه, علوم انسانی, زبان های خارجی
جدیدترین ایبوک های دانشگاهی از معتبرترین انتشارات بین المللی کتاب حرفه ای ترین کدنویسی ها و شبیه سازی های کامپیوتری فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی دانشگاهی و علمی

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک Das و Sobhan - ویرایش هشتم

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک Das و Sobhan - ویرایش هشتم کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک Das و Sobhan - ویرایش هشتم (نسخه SI) نویسنده: B. M. Das و K. Sobhan فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 770 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک و دینامیک Hibbeler - ویرایش دوازدهم

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک و دینامیک Hibbeler - ویرایش دوازدهم کتاب مکانیک مهندسی استاتیک و دینامیک Hibbeler - ویرایش دوازدهم نویسنده: R. C. Hibbeler فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1404 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول

کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک  Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول نویسندگان: Plesha و Gray و Costanzo فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 633 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم

کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم نویسندگان: A. Pytel و J. Kiusalaas فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 576 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب مکانیک مواد Beer و Johnston و Dewolf و Mazurek - ویرایش پنجم

کتاب مکانیک مواد Beer و Johnston و Dewolf و Mazurek - ویرایش پنجم کتاب مکانیک مواد Beer و Johnston و Dewolf و Mazurek - ویرایش پنجم نویسندگان: Beer و Johnston و Dewolf و Mazurek فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 813 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب مدارها و سیستم های الکترونیک Bishop - ویرایش چهارم

کتاب مدارها و سیستم های الکترونیک Bishop - ویرایش چهارم کتاب مدارها و سیستم های الکترونیک Bishop - ویرایش چهارم نویسنده: O. Bishop فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 381 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب طراحی مهندسی مکانیک Shigley - ویرایش نهم (2011)

کتاب طراحی مهندسی مکانیک Shigley - ویرایش نهم (2011) کتاب طراحی مهندسی مکانیک Shigley - ویرایش نهم (2011) نویسندگان: R. G. Budynas و J. K. Nisbett فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1109 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

کتاب مفاهیم پایگاه داده Kroenke و Auer و Vandenberg و Yoder - ویرایش هشتم (2017)

کتاب مفاهیم پایگاه داده Kroenke و Auer و Vandenberg و Yoder - ویرایش هشتم (2017) کتاب مفاهیم پایگاه داده Kroenke و Auer و Vandenberg و Yoder - ویرایش هشتم نویسندگان: Kroenke و Auer و Vandenberg و Yoder فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 579 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب طراحی و بررسی آزمایش ها مونتگمری - ویرایش نهم (2017)

کتاب طراحی و بررسی آزمایش ها مونتگمری - ویرایش نهم (2017) کتاب طراحی و بررسی آزمایش ها مونتگمری - ویرایش نهم (2017) نویسنده: D. C. Montgomery فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 629 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات مهندسی Escudier سال انتشار (2017)

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات مهندسی Escudier سال انتشار (2017) کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات مهندسی Escudier ناشر کتاب: (Oxford (2017 نویسنده: M. Escudier فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 609 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب هدایت حرارتی Kakac و Yener و Naveira-Cotta - ویرایش پنجم (2018)

کتاب هدایت حرارتی Kakac و Yener و Naveira-Cotta - ویرایش پنجم (2018) کتاب هدایت حرارتی Kakac و Yener و Naveira-Cotta - ویرایش پنجم (2018) نویسندگان: Kakac و Yener و Naveira-Cotta فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 543 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب راهنمای طراحی مخازن فشار Moss و Basic - ویرایش چهارم

کتاب راهنمای طراحی مخازن فشار Moss و Basic - ویرایش چهارم کتاب راهنمای طراحی مخازن فشار Moss و Basic - ویرایش چهارم نویسندگان: D. R. Moss و M. Basic فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 825 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب سیستم ها و کاربردهای ذخیره انرژی حرارتی Dincer و Rosen - ویرایش دوم

کتاب سیستم ها و کاربردهای ذخیره انرژی حرارتی Dincer و Rosen - ویرایش دوم کتاب سیستم ها و کاربردهای ذخیره انرژی حرارتی Dincer و Rosen - ویرایش دوم نویسندگان: I. Dincer و M. A. Rosen   کتاب سیستم ها و کاربردهای ذخیره انرژی حرارتی به بحث کاربردهای عملی که عبارتند از سیستم های TES، اثرات زیست محیطی، صرفه جویی در انرژی، انرژی و تجزیه و تحلیل اکسرژی، مدل سازی عددی و شبیه سازی، مطالعات موردی و تکنیک های جدید و روش های ارزیابی عملکرد آن ها می پردازد.     فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب انتقال حرارت پیشرفته Naterer - ویرایش دوم (2018)

کتاب انتقال حرارت پیشرفته Naterer - ویرایش دوم (2018) کتاب انتقال حرارت پیشرفته Naterer - ویرایش دوم (2018) نویسنده: G. F. Naterer فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 537 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب مقدمه ای بر سیستم های عامل Garg و Verma

کتاب مقدمه ای بر سیستم های عامل Garg و Verma کتاب مقدمه ای بر سیستم های عامل Garg و Verma سال انتشار: 2017 نویسندگان: R. Garg و G. Verma فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 305 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب اصول مکانیک مواد کامپوزیت Gibson - ویرایش چهارم (2016)

کتاب اصول مکانیک مواد کامپوزیت Gibson - ویرایش چهارم (2016) کتاب اصول مکانیک مواد کامپوزیت Gibson - ویرایش چهارم (2016) نویسنده: R. F. Gibson فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 683 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب فیزیک Walker - ویرایش پنجم

کتاب فیزیک Walker - ویرایش پنجم کتاب فیزیک Walker - ویرایش پنجم نویسنده: J. S. Walker فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1254 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

کتاب شیمی ارگانیک Wade و Simek - ویرایش نهم (2017)

کتاب شیمی ارگانیک Wade و Simek - ویرایش نهم (2017) کتاب شیمی ارگانیک Wade و Simek - ویرایش نهم (2017) نویسنده: L. G. Wade و J. W. Simek فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1398 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب شیمی ارگانیک Klein - ویرایش سوم (2017)

کتاب شیمی ارگانیک Klein - ویرایش سوم (2017) کتاب شیمی ارگانیک Klein - ویرایش سوم (2017) نویسنده: D. Klein فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1319 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

کتاب اصول و کاربرد های مدرن شیمی عمومی Petrucci - ویرایش یازدهم (2017)

کتاب اصول و کاربرد های مدرن شیمی عمومی Petrucci - ویرایش یازدهم (2017) کتاب اصول و کاربرد های مدرن شیمی عمومی Petrucci - ویرایش یازدهم (2017) نویسندگان: R. H. Petrucci و F. G. Herring و J. D. Madura و C. Bissonnette فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1494 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان
تعداد صفحه(15):
دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

کتاب

حل تمرین, برنامه نویسی, کدنویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, فرترن, سی پلاس پلاس

علوم پایه, علوم انسانی, علوم مهندسی, علوم پزشکی, هنر و معماری

کتاب های دانشگاهی, ریاضیات, فیزیک, شیمی, زیست شناسی, میکروبیولوژی, مهندسی شیمی, مهندسی برق, مهندسی کامپیوتر, مهندسی صنایع, مهندسی عمران, مهندسی مکانیک

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, چکی, ایتالیایی, فرانسوی, پرتغالی, اسپانیایی
کتاب زبان اصلی, نرم افزار, مدیریت, زبان های جهان, کیفیت, فروشگاه اینترنتی, آمازون