کتاب های دانشگاهی, حل تمرین, برنامه نویسی, کد نویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, مهندسی, پزشکی, علوم پایه, علوم انسانی, زبان های خارجی
جدیدترین ایبوک های دانشگاهی از معتبرترین انتشارات بین المللی کتاب حرفه ای ترین کدنویسی ها و شبیه سازی های کامپیوتری فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی دانشگاهی و علمی

کد متلب رسم پدیده گیبس

کد متلب رسم پدیده گیبس کد متلب رسم پدیده گیبس مناسب برای پروژه های دانشجویی برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کد متلب رسم منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی

کد متلب رسم منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی کد متلب رسم منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست شبیه سازی را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب رسم تابع Rosenbrock

کد متلب رسم تابع Rosenbrock کد متلب رسم تابع Rosenbrock خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کد متلب شبیه سازی برخورد توپ به دیوار و انعکاس آن به صورت انیمیشن

کد متلب شبیه سازی برخورد توپ به دیوار و انعکاس آن به صورت انیمیشن کد متلب شبیه سازی برخورد توپ به دیوار و انعکاس آن در شبیه سازی از حل کننده اویلر استفاده شده است. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب تبدیل (چرخش) تصویر در دو بعد

کد متلب تبدیل (چرخش) تصویر در دو بعد کد متلب تبدیل (چرخش) تصویر در دو بعد خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم آنتروپی متقاطع (CE Cross Entropy)

کد متلب حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم آنتروپی متقاطع (CE Cross Entropy) کد متلب حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم آنتروپی متقاطع (CE Cross Entropy). خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب رسم کرل (Curl) تابع

کد متلب رسم کرل (Curl) تابع این کد کرل (Curl) تابع و همچنین خود تابع را در نرم افزار متلب رسم می کند. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب نمایش مسیر حرکت سیستم سیاره ای دوتایی

کد متلب نمایش مسیر حرکت سیستم سیاره ای دوتایی این کد مسیر حرکت سیستم سیاره ای دوتایی را با استفاده از خروج از مرکز دلخواه داده شده برای مسیر بیضوی را در دو حالت مختلف رسم می کند. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب رسم منحنی V شکل موتور سنکرون

کد متلب رسم منحنی V شکل موتور سنکرون کد متلب رسم منحنی V شکل موتور سنکرون این کد منحنی جریان آرمیچر را بر حسب جریان میدان رسم می کند. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

کد متلب الگوریتم جستجوی چند جهته Torczon

کد متلب الگوریتم جستجوی چند جهته Torczon کد متلب الگوریتم جستجوی چند جهته Torczon فایل دانلودی شامل 2 فایل است. فایل اول شامل الگوریتم بهینه سازی و فایل دوم حاوی تابع پیش فرض است که باید بهینه سازی شود. شما می توانید تابع پیش فرض را با تابع مورد نظر خود جایگزین نمایید. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

کد متلب شبیه سازی مسیریابی ربات ها برای مسئله عدم برخورد به موانع

کد متلب شبیه سازی مسیریابی ربات ها برای مسئله عدم برخورد به موانع کد متلب شبیه سازی مسیریابی ربات ها برای مسئله عدم برخورد به موانع (obstacle avoidance). شبیه سازی مسیر یابی تجمعی ربات ها در زمان گسسته انجام شده است. پس از اجرای شبیه سازی نتایج به صورت انیمیشن متحرک نشان داده خواهد شد. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

کد متلب رسم سری فوریه موج مربعی

کد متلب رسم سری فوریه موج مربعی کد متلب رسم سری فوریه موج مربعی خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب نشان دادن نمونه برداری و اثر آلیاسینگ

کد متلب نشان دادن نمونه برداری و اثر آلیاسینگ کد متلب نشان دادن نمونه برداری و اثر آلیاسینگ خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

کد متلب برازش منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات

کد متلب برازش منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات کد متلب برازش منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات این کد نقاط داده شده را با یک منحنی درجه 2 برازش می کند و خروجی برنامه ضرایب b ،a و c معادله درجه 2 است. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

کد متلب پیاده سازی روش گرادیان کاهشی برای حل مسئله رگرسیون خطی

کد متلب پیاده سازی روش گرادیان کاهشی برای حل مسئله رگرسیون خطی کد متلب پیاده سازی روش گرادیان کاهشی برای حل مسئله رگرسیون خطی با یک متغیر به همراه فایل دیتا جهت تست برنامه. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول با استفاده از روش رانگ کوتا

کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول با استفاده از روش رانگ کوتا کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول با استفاده از روش رانگ کوتا خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب رسم پتانسیل الکتریکی بین صفحات موازی خازن بر حسب فاصله

کد متلب رسم پتانسیل الکتریکی بین صفحات موازی خازن بر حسب فاصله کد متلب رسم پتانسیل الکتریکی بین صفحات موازی خازن بر حسب فاصله این برنامه متلب نمودار پتانسیل الکتریکی بین صفحات موازی خازن با بار ثابت و با شرایط مرزی معلوم را بر حسب فاصله رسم می کند. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب نشان دادن تاثیر فیلتر های مختلف بر سیگنال های صوتی

کد متلب نشان دادن تاثیر فیلتر های مختلف بر سیگنال های صوتی کد متلب نشان دادن تاثیر فیلتر های مختلف بر سیگنال های صوتی خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. پس از اجرای کد در هر حالت موسیقی پخش شده و نمودار های مربوط به آن فیلتر نشان داده می شود. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

کد متلب رسم کانولوشن دو تابع (پیوسته و گسسته)

کد متلب رسم کانولوشن دو تابع (پیوسته و گسسته) کد متلب رسم کانولوشن دو تابع برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. برای مشاهده نمونه، تصویر محصول را مشاهده نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب برازش منحنی با تابع چند جمله ای

کد متلب برازش منحنی با تابع چند جمله ای کد متلب برازش منحنی با تابع چند جمله ای   مجموعه حاضر شامل دو کد متلب است:   در کد متلب شماره 1 پس از اجرا برنامه ماتریس های x و y و مرتبه چند جمله ای از کاربر دریافت می شود و سپس ضرایب چند جمله ای و منحنی رسم شده چند جمله ای نمایش داده می شود.  در کد متلب شماره 2 پس از اجرای برنامه مرتبه چند جمله ای از کاربر دریافت می شود و سپس ضرایب چند جمله ای برگردانده می شود. خط های برنامه حا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(8):
دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

کتاب

حل تمرین, برنامه نویسی, کدنویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, فرترن, سی پلاس پلاس

علوم پایه, علوم انسانی, علوم مهندسی, علوم پزشکی, هنر و معماری

کتاب های دانشگاهی, ریاضیات, فیزیک, شیمی, زیست شناسی, میکروبیولوژی, مهندسی شیمی, مهندسی برق, مهندسی کامپیوتر, مهندسی صنایع, مهندسی عمران, مهندسی مکانیک

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, چکی, ایتالیایی, فرانسوی, پرتغالی, اسپانیایی
کتاب زبان اصلی, نرم افزار, مدیریت, زبان های جهان, کیفیت, فروشگاه اینترنتی, آمازون