کتاب های دانشگاهی, حل تمرین, برنامه نویسی, کد نویسی, شبیه سازی, متلب, فرترن, سی پلاس پلاس, سیمولینک, مهندسی, پزشکی, علوم پایه, علوم انسانی, هنر, هوش مصنوعی, زبان های خارجی
جدیدترین ایبوک های دانشگاهی از معتبرترین انتشارات بین المللی کتاب حرفه ای ترین کدنویسی ها و شبیه سازی های کامپیوتری فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی دانشگاهی و علمی

کد متلب نشان دادن نمونه برداری و اثر آلیاسینگ

کد متلب نشان دادن نمونه برداری و اثر آلیاسینگ کد متلب نشان دادن نمونه برداری و اثر آلیاسینگ خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

کد متلب برازش منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات

کد متلب برازش منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات کد متلب برازش منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات این کد نقاط داده شده را با یک منحنی درجه 2 برازش می کند و خروجی برنامه ضرایب b ،a و c معادله درجه 2 است. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

کد متلب پیاده سازی روش گرادیان کاهشی برای حل مسئله رگرسیون خطی

کد متلب پیاده سازی روش گرادیان کاهشی برای حل مسئله رگرسیون خطی کد متلب پیاده سازی روش گرادیان کاهشی برای حل مسئله رگرسیون خطی با یک متغیر به همراه فایل دیتا جهت تست برنامه. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول با استفاده از روش رانگ کوتا

کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول با استفاده از روش رانگ کوتا کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول با استفاده از روش رانگ کوتا خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب رسم پتانسیل الکتریکی بین صفحات موازی خازن بر حسب فاصله

کد متلب رسم پتانسیل الکتریکی بین صفحات موازی خازن بر حسب فاصله کد متلب رسم پتانسیل الکتریکی بین صفحات موازی خازن بر حسب فاصله این برنامه متلب نمودار پتانسیل الکتریکی بین صفحات موازی خازن با بار ثابت و با شرایط مرزی معلوم را بر حسب فاصله رسم می کند. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب نشان دادن تاثیر فیلتر های مختلف بر سیگنال های صوتی

کد متلب نشان دادن تاثیر فیلتر های مختلف بر سیگنال های صوتی کد متلب نشان دادن تاثیر فیلتر های مختلف بر سیگنال های صوتی خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. پس از اجرای کد در هر حالت موسیقی پخش شده و نمودار های مربوط به آن فیلتر نشان داده می شود. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

کد متلب رسم کانولوشن دو تابع (پیوسته و گسسته)

کد متلب رسم کانولوشن دو تابع (پیوسته و گسسته) کد متلب رسم کانولوشن دو تابع برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. برای مشاهده نمونه، تصویر محصول را مشاهده نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب برازش منحنی با تابع چند جمله ای

کد متلب برازش منحنی با تابع چند جمله ای کد متلب برازش منحنی با تابع چند جمله ای   مجموعه حاضر شامل دو کد متلب است:   در کد متلب شماره 1 پس از اجرا برنامه ماتریس های x و y و مرتبه چند جمله ای از کاربر دریافت می شود و سپس ضرایب چند جمله ای و منحنی رسم شده چند جمله ای نمایش داده می شود.  در کد متلب شماره 2 پس از اجرای برنامه مرتبه چند جمله ای از کاربر دریافت می شود و سپس ضرایب چند جمله ای برگردانده می شود. خط های برنامه حا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب محاسبه L در تجزیه چولسکی (\'A = LL)

کد متلب محاسبه L  در تجزیه چولسکی (\'A = LL) کد متلب محاسبه L  در تجزیه چولسکی ('A = LL) خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای نمایش نتایج خروجی کافیست برنامه را در محیط نرم افزار متلب اجرا نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

کد متلب پیدا کردن کوتاه ترین فاصله بین دو بیضی

کد متلب پیدا کردن کوتاه ترین فاصله بین دو بیضی کد متلب پیدا کردن کوتاه ترین فاصله بین دو بیضی (تصویر محصول را مشاهده نمایید.) خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,850 تومان

کد متلب حل دستگاه خطی Ax=b با روش تکراری گاوس سایدل

کد متلب حل دستگاه خطی Ax=b با روش تکراری گاوس سایدل کد متلب حل دستگاه خطی Ax=b با روش تکراری گاوس سایدل   خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.   برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کد متلب تشخیص تومور با سگمنتیشن تصویر مغز با استفاده از Fuzzy k-means Clustering

کد متلب تشخیص تومور با سگمنتیشن تصویر مغز با استفاده از Fuzzy k-means Clustering کد متلب تشخیص تومور با سگمنتیشن تصویر مغز با استفاده از Fuzzy k-means Clustering به صورت GUI (تصویر محصول را مشاهده نمایید.) حاوی تصاویر لازم جهت تست برنامه خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کد شبیه سازی را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

کد متلب روش Conjugate Gradients برای بهینه سازی

کد متلب روش Conjugate Gradients برای بهینه سازی کد متلب روش Conjugate Gradients برای بهینه سازی کدنویسی به صورت کاملا دقیق انجام شده است. برای مشاهده نتایج کافیست شبیه سازی را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کد متلب حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک کد متلب حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک   خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.   برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب شمارش تعداد نقطه ها در صفحه

کد متلب شمارش تعداد نقطه ها در صفحه کد آماده متلب شمارش تعداد نقطه ها در تصویر طریقه عملکرد برنامه به این صورت است که پس از اجرای برنامه تعداد نقاط درون صفحه شمرده می شود و سپس تعدا د نقاط بسیار بزرگ یا بسیار کوچک از آن کم شده و تعداد باقی مانده نیز اعلام می شود. خروجی های برنامه تعداد نقاط، تعداد نقاط بسیار بزرگ و بسیار کوچک و تفاضل دو مقدار فوق است. برنامه نوشته شده در تصاویری مثل تصویر محصول تست شده است. در بسته دانلودی یک ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب حل مسئله فروشنده دوره گرد (TSP) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کد متلب حل مسئله فروشنده دوره گرد (TSP) با استفاده از الگوریتم ژنتیک کد متلب حل مسئله فروشنده دوره گرد (TSP) با استفاده از الگوریتم ژنتیک   خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.   برای مشاهده نتایج کافیست شبیه سازی را در نرم افزار متلب Run نمایید.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب محاسبه و رسم توزیع شار مغناطیسی

کد متلب محاسبه و رسم توزیع شار مغناطیسی کد متلب محاسبه و رسم توزیع شار مغناطیسی بسته دانلودی شامل 2 m-file است; که مربوط محاسبه و رسم توزیع شار مغناطیسی در   1- دو صفحه رسانا موازی 2- سلونوئید هستند. خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده نتایج کافیست شبیه سازی را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده به صورت انیمیشن با استفاده از روش Euler-Cromer

کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده به صورت انیمیشن با استفاده از روش Euler-Cromer کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده به صورت انیمیشن با استفاده از روش Euler-Cromer   خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.   برای مشاهده نتایج کافیست شبیه سازی را در نرم افزار متلب Run نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)   خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.   برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی (DE)

کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی (DE) کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی (DE)   خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.   برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(7):
دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

کتاب

حل تمرین, برنامه نویسی, کدنویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, فرترن, سی پلاس پلاس

علوم پایه, علوم انسانی, علوم مهندسی, علوم پزشکی, هنر و معماری

کتاب های دانشگاهی, ریاضیات, فیزیک, شیمی, زیست شناسی, میکروبیولوژی, مهندسی شیمی, مهندسی برق, مهندسی کامپیوتر, مهندسی صنایع, مهندسی عمران, مهندسی مکانیک

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, چکی, ایتالیایی, فرانسوی, پرتغالی, اسپانیایی
کتاب زبان اصلی, نرم افزار, مدیریت, زبان های جهان, کیفیت, فروشگاه اینترنتی, آمازون