کتاب های دانشگاهی, حل تمرین, برنامه نویسی, کد نویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, مهندسی, پزشکی, علوم پایه, علوم انسانی, زبان های خارجی
جدیدترین ایبوک های دانشگاهی از معتبرترین انتشارات بین المللی کتاب حرفه ای ترین کدنویسی ها و شبیه سازی های کامپیوتری فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی دانشگاهی و علمی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
کتاب آموزش زبان ژاپنی 15Minute Japanese سال انتشار (2019) 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Wirtschaftskommunikation Deutsch به همراه هندبوک معلم و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان ژاپنی The Kodansha Kanji Learners Dictionary 3,000 تومان
کتاب بررسی اقتصادسنجی Greene - ویرایش هشتم (2018) 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik - Eine Einführung 2,500 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat A2 به همراه جواب تمارین کتاب و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege A2 به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch für Mediziner به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik im Gespräch 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Duden Allgemeinbildung - Wie heißt das Dingsda Ein Bildwörterbuch 4,000 تومان
کتاب Reading Challenge 2 به همراه کلید سوالات کتاب و فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار 3,000 تومان
کتاب زیست شناسی Campbell - ویرایش یازدهم (2018) 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito A1 به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 4 NEU - A2.2 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار 5,000 تومان
مجموعه کامل مجله iCreate UK سال 2018 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Ultimate German Advanced به همراه فایل های صوتی 4,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 3 NEU - A2.1 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار 5,000 تومان
کتاب شیمی پایه Timberlake - ویرایش چهارم (2014) 2,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 2 NEU - A1.2 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Progress 3 C2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Grammaire Active B1 به همراه فایل های صوتی کتاب 4,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 1 NEU - A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A1 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار 5,000 تومان
کد متلب طراحی یک فیلتر با پاسخ ضربه نامحدود (IIR) 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار 5,000 تومان
کتاب 501Spanish Verbs انتشارات Barrons - ویرایش ششم 2,500 تومان
مجموعه کامل مجله Mac Life سال 2018 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fürs Goethe - Zertifikat В2 به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Le DELF A2 100% réussite به همراه فایل های صوتی کتاب 4,000 تومان
کتاب Advanced Reading Power به همراه پاسخنامه کتاب (2007) 2,500 تومان
جواب تمارین کتاب کار Straightforward Elementary Workbook 1,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی C-Grammatik به همراه پاسخ نامه کتاب 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Préparation à l examen du Delf A1 به همراه فایل های صوتی کتاب 4,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Préparation à l’examen du DELF A1 scolaire & junior به همراه فایل های صوتی کتاب 4,000 تومان
مجموعه کامل مجله Deutsch Perfekt سال 2018 10,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی B-Grammatik به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی A-Grammatik به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Wortschatztrainer Deutsch als Fremdsprache 3,000 تومان
کتاب GMAT Official Guide 2019 - ویرایش سوم 2,500 تومان
کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 Physiology سال انتشار (2018) 5,000 تومان
کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 Anatomy سال انتشار (2018) 5,000 تومان
جواب تمارین کتاب های Grammar Friends 1 2 3 4 5 6 به همراه آزمون ها و جواب آزمون ها 3,000 تومان
کتاب Official GRE Super Power Pack - ویرایش دوم (2017) 4,000 تومان
مجموعه کامل مجله National Geographic Deutschland سال 2018 10,000 تومان
کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ویرایش چهارم (2017) 2,500 تومان
کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ویرایش چهارم (2017) 2,500 تومان
کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Elementary - ویرایش سوم (2017) 2,500 تومان
کد متلب حل معادله حرارت یک بعدی با سه روش کرانک نیکلسون و ضمنی اویلر پس رو و صریح اویلر پیش رو 7,000 تومان
کتاب رکورد های جهانی گینس 2019 2,000 تومان
کتاب مکانیک خاک مقدماتی Smith - ویرایش نهم (2014) 2,000 تومان
مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی All Clear 1 2 3 به همراه فایل های صوتی کتاب ها 5,000 تومان
کتاب Achieve IELTS 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها 5,000 تومان
کد متلب رسم جدول راث هرویتز 7,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی 6 Schritte 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی studio [21] Das Deutschbuch B1 3,000 تومان
کتاب آموزش برنامه نویسی ++C نوشته Deitel - ویرایش دهم (2017) 2,900 تومان
کتاب studio [21] Das Deutschbuch A2.2 به همراه جواب تمارین کتاب 3,000 تومان
جواب تمارین کتاب studio [21] Das Deutschbuch A2.2 1,000 تومان
کتاب Essentials of Medical Language نوشته Allan و Lockyer - ویرایش سوم (2016) 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان کره ای 2000Essential Korean Words for Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2019 Internal Medicine سال انتشار (2018) 5,000 تومان
مجموعه 5 جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary 5,000 تومان
کد متلب نمایش زوایای حرکت پاندول نامیرای دوبل 5,000 تومان
مجموعه دو جلدی کتاب Harrisons Principles of Internal Medicine - ویرایش بیستم (2018) 5,000 تومان
کتاب KET for Schools Trainer به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب IELTS 13 General Training به همراه فایل های صوتی کتاب (2018) 1,000 تومان
کتاب اصول اقتصاد خرد Mankiw - ویرایش پنجم 2,000 تومان
کتاب شبکه های نوری Ramaswami و Sivarajan و Sasaki - ویرایش سوم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب شبکه های نوری Ramaswami و Sivarajan و Sasaki - ویرایش سوم 5,000 تومان
کتاب مکانیک آماری Pathria و Beale - ویرایش سوم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب روش های ریاضی برای فیزیک دانان Arfken و Weber و Harris - ویرایش هفتم 10,000 تومان
کتاب روش های ریاضی برای فیزیک دانان Arfken و Weber و Harris - ویرایش هفتم (2013) 2,000 تومان
کتاب فیزیک ریاضیاتی با معادلات دیفرانسیل جزئی Kirkwood 2,000 تومان
حل تمرین کتاب فیزیک ریاضیاتی با معادلات دیفرانسیل جزئی Kirkwood 10,000 تومان
کتاب تحلیل المان محدود کاربردی Segerlind - ویرایش دوم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان Montgomery و Runger - ویرایش ششم 10,000 تومان
اسلاید های آموزشی کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی Moran و Shapiro و Boettner و Bailey - ویرایش هشتم 15,000 تومان
مجموعه 3 جلدی کتاب های Textbook of Anatomy نوشته Singh - ویرایش دوم (2014) 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی Moran و Shapiro و Boettner و Bailey - ویرایش هشتم 15,000 تومان
کتاب ایمنی شناسی بالینی Rich - ویرایش پنجم (2019) 5,000 تومان
اسلاید های آموزشی کتاب مدل سازی مکانیک محیط های پیوسته رفتار مواد Sadd 15,000 تومان
حل تمرین کتاب مدل سازی مکانیک محیط های پیوسته رفتار مواد Sadd 10,000 تومان
کتاب هیدرولوژی و سیستم های هیدرولیک Gupta - ویرایش چهارم (2017) 2,900 تومان
حل تمرین کتاب روش اجزای محدود در مهندسی Rao – ویرایش ششم 39,000 تومان
کتاب مقدمه ای کوتاه بر مکانیک سیالات Young و Munson و Okiishi و Huebsch - ویرایش پنجم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای کوتاه بر مکانیک سیالات Young و Munson و Okiishi و Huebsch - ویرایش پنجم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی Dahm و Visco 2,900 تومان
کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی Dahm و Visco 2,000 تومان
کتاب شیمی عمومی McQuarrie و Rock و Gallogly - ویرایش چهارم 2,000 تومان
کتاب ریاضیات سرمایه گذاری و اعتبار Broverman - ویرایش پنجم 2,000 تومان
کتاب مبانی برنامه ریزی کوانتومی Ying سال انتشار (2016) 5,000 تومان
کتاب Autodesk 3ds Max 2014 Essentials 3,000 تومان
کتاب سازماندهی و معماری کامپیوتر Stallings - ویرایش دهم (2016) 2,900 تومان
کتاب ترمودینامیک مهندسی مدرن Balmer 2,900 تومان
کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 - Immunology and Microbiology سال انتشار (2018) 5,000 تومان
کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 - Biochemistry and Medical Genetics سال انتشار (2018) 5,000 تومان
کتاب Adobe InDesign CC Classroom in a Book 2018 3,000 تومان
کتاب مکانیک کلاسیک Cohen 2,000 تومان
کتاب احتمال و آمار برای علم و مهندسی Ahn - ویرایش اول 2,900 تومان
کتاب جاوا برای برنامه نویسان Deitel - ویرایش دوم 2,900 تومان
کتاب حسابداری مالی Kemp و Waybright - ویرایش سوم (2015) 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Complete German Grammar Premium - ویرایش دوم (2018) 4,000 تومان
کتاب Step-Up to Surgery - ویرایش دوم (2014) 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 2 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب 4,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب 4,000 تومان
کتاب نظریه احتمال دقیق جفری روزنتال Rosenthal به همراه حل تمارین زوج کتاب – ویرایش دوم 2,000 تومان
کتاب طراحی و بررسی اتصالات در سازه های فولادی Boracchini سال انتشار (2018) 2,000 تومان
کد متلب کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از تغییر تعداد قطب ها 5,000 تومان
مجله Commercial Architecture نسخه September 2018 2,000 تومان
مجله Commercial Architecture نسخه October 2018 2,000 تومان
مجله Commercial Architecture نسخه August 2018 2,000 تومان
کتاب دینامیک هیبلر Hibbeler - ویرایش دوازدهم 2,900 تومان
جواب تمارین کتاب های کار Solutions به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم 5,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Solutions Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم 1,500 تومان
جواب تمارین کتاب کار Solutions Pre-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم 1,500 تومان
جواب تمارین کتاب کار Solutions Elementary Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم 1,500 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن Sakurai و Napolitano - ویرایش دوم 3,200 تومان
حل تمرین کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان Serway و Jewetts – ویرایش ششم 2,900 تومان
شبیه سازی توربین بادی PMSG متصل به شبکه در سیمولینک نرم افزار متلب 20,000 تومان
کتاب اصول فیزیک و ادوات نیمه رسانای Neamen - ویرایش چهارم 2,000 تومان
مجموعه کامل مجله Tech Advisor سال 2018 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 6 به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب Progressive Skills Writing, Listening and Speaking سطح 1 به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 4 به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International Intensivtrainer 1-2 به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی 3 Schritte به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
مجله Chemistry Today - اکتبر 2018 1,500 تومان
کتاب مثلثات برای فناوری مهندسی Powers 2,900 تومان
کتاب Painting Buildings in Watercolor 5,000 تومان
کتاب نظریه تحلیل ماتریسی سازه ها Przemieniecki 2,900 تومان
کتاب مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال Grami - ویرایش اول 2,000 تومان
اسلاید های آموزشی کتاب مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال Grami - ویرایش اول 15,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال Grami - ویرایش اول 10,000 تومان
کتاب Ultimate One - Minute Explanations to GMAT OG 2018 Sentence Correction Questions 2,500 تومان
کتاب GMAT Sentence Correction Grail 2018 2,500 تومان
کتاب GMAT Critical Reasoning Grail 2018 2,500 تومان
کتاب IELTS Premier with 8 Practice Tests به همراه فایل های صوتی کتاب سال انتشار (2016) 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی DaF kompakt A1 به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب طراحی سازه های بتنی Darwin و Dolan و Nilson - ویرایش پانزدهم (2016) 2,900 تومان
کتاب طراحی سازه های بتنی نیلسون - ویرایش چهاردهم 2,000 تومان
مجموعه کتاب های آموزش زبان آلمانی Passwort Deutsch 1 2 3 4 5 به همراه فایل های صوتی کتاب ها 20,000 تومان
کتاب Head First Agile سال انتشار (2017) 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Lagune 3 به همراه کتاب معلم و کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Lagune 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Easy German Step-by-Step سال انتشار (2015) 2,500 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Das Prüfungstraining Start Deutsch 1 به همراه پاسخنامه کتاب و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب Using Collocations For Natural English به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب Longman Dictonary of American English - ویرایش چهارم 2,000 تومان
کتاب The Complete Solution for IELTS Speaking Test به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
جواب تمارین کتاب های کار Face2Face تمامی سطوح - ویرایش اول 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Zertifikat B1 neu به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش دوم 1,500 تومان
جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ویرایش دوم 1,500 تومان
کتاب ترمودینامیک شیمیایی بیوشیمیایی و مهندسی Sandler - ویرایش چهارم 2,000 تومان
کتاب انتقال حرارت تشعشعی Howell و Siegel و Menguc - ویرایش پنجم 2,000 تومان
کتاب SAT Writing And Language Grail 2017 3,000 تومان
جواب تمارین کتاب های کار و متن فایل صوتی کتاب های کار Messages 1 2 3 4 Workbook 3,000 تومان
کتاب مثلثات تحلیلی Barnett و Ziegler و Byleen - ویرایش یازدهم 2,900 تومان
کتاب Master the Boards USMLE Step 3 - ویرایش پنجم (2018) 3,000 تومان
کتاب طراحی و اقتصاد کارخانه برای مهندسان شیمی Peters و Timmerhaus و West - ویرایش پنجم 2,000 تومان
کتاب جبر مدرن با کابرد های Gilbert و Nicholson - ویرایش دوم 2,000 تومان
کتاب احتمال و آمار برای مهندسی و علوم Devore - ویرایش هشتم 2,900 تومان
کتاب مهندسی بزرگراه Nikolaides سال انتشار (2015) 2,900 تومان
کتاب SAT Reading and Writing Prep Study Guide سال انتشار (2018) 3,000 تومان
کتاب The New SAT 1500+ Practice Questions سال انتشار (2016) 2,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی 3 Alltag, Beruf & Co به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب MCAT 528 Advanced Prep 2019-2020 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی French Vocabulary Building with Suffixes and Prefixes سال انتشار (2015) 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی 4 Alltag, Beruf & Co به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
هندبوک ماشین ابزار Joshi 3,000 تومان
کتاب آموزش نرم افزار اکسل Excel 2019 Bible سال انتشار (2019) 2,900 تومان
کتاب آموزش نرم افزار اکسس Access 2019 Bible سال انتشار (2019) 2,900 تومان
کتاب Longman Advanced Learner Grammar 2,500 تومان
کتاب نظریه سیستم های خطی Szidarovszky و Bahill - ویرایش دوم (2017) 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی 2 Alltag, Beruf & Co به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
کتاب Cambridge Business Vocabulary In Use سطح Advanced - ویرایش سوم (2017) 2,500 تومان
کتاب Social Studies Workbook for the GED Test - ویرایش دوم (2019) 3,000 تومان
کتاب Mathematical Reasoning Workbook for the GED Test - ویرایش سوم (2019) 3,000 تومان
کتاب Science Workbook for the GED Test - ویرایش دوم (2019) 3,000 تومان
مجموعه دو جلدی کتاب Yamadas Textbook of Gastroenterology - ویرایش ششم (2016) 10,000 تومان
کتاب Reasoning Through Language Arts (RLA) Workbook for the GED Test - ویرایش دوم (2019) 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان ایتالیایی Italian Vocabulary از سری کتاب های Practice Makes Perfect 2,500 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی French Verb Tenses, Premium - ویرایش سوم (2019) 3,000 تومان
کتاب آموزش نرم افزار اکسل Exploring Microsoft Office Excel 2016 Comprehensive 2,900 تومان
کتاب First Aid for the USMLE Step 2 Clinical Skills - ویرایش ششم (2018) 5,000 تومان
مجموعه 5 وکتور نقشه جهان برای نرم افزار Adobe Illustrator 4,000 تومان
کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک Onwubolu 2,000 تومان
حل تمرین کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک Onwubolu 10,000 تومان
کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان Montgomery و Runger - ویرایش ششم (2014) 2,900 تومان
کتاب بررسی اجزای ماشین با استفاده از SOLIDWORKS Simulation 2017 4,000 تومان
کتاب Barrons AP Biology - ویرایش ششم (2017) 2,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها Cormen - ویرایش دوم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب اقتصادسنجی مقدماتی Wooldridge - ویرایش دوم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب ریاضیات برای اقتصاددانان Simon و Blume 2,900 تومان
کتاب CCSP Certified Cloud Security Professional All-in-One Exam Guide سال انتشار (2017) 3,000 تومان
حل تمرین کتاب بررسی اقتصادسنجی Greene - ویرایش پنجم 2,900 تومان
کتاب بررسی و طراحی مدار های مجتمع آنالوگ Gray - ویرایش چهارم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب بررسی و طراحی مدار های مجتمع آنالوگ Gray - ویرایش چهارم 4,200 تومان
حل تمرین کتاب سازماندهی و طراحی کامپیوتر Patterson و Hennessy - ویرایش سوم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب بررسی اقتصاد خرد Varian - ویرایش سوم 2,900 تومان
کتاب ACE the ACT - ویرایش دوم (2017) 3,000 تومان
حل تمرین کتاب آمار مهندسی مدرن Ryan 3,900 تومان
کتاب فیزیک حرارتی Sekerka 2,900 تومان
کتاب Cisco Networking Essentials - ویرایش دوم (2015) 2,900 تومان
کتاب First Aid for the USMLE Step 1 - ویرایش بیست و هشتم (2018) 5,000 تومان
مجموعه 5 جلدی کتاب Magills Medical Guide - ویرایش هشتم (2018) 10,000 تومان
کتاب Practical English Usage - ویرایش چهارم (2016) 2,500 تومان
کتاب مبانی فیزیک Halliday و Resnick نوشته Walker - ویرایش نهم 3,200 تومان
کتاب مبانی فیزیک پلاسما Bittencourt - ویرایش سوم 2,900 تومان
کد متلب بهینه سازی تابع هدف با استفاده از روش سکانت 5,000 تومان
کد متلب بهینه سازی تابع هدف با استفاده از روش نیوتن رافسون 5,000 تومان
کتاب مقدمه ای بر مکانیک هامیلتونی Castillo سال انتشار (2018) 2,900 تومان
کتاب مکانیک مصالح Craig - ویرایش سوم 2,900 تومان
کتاب مکانیک مصالح Goodno و Gere - ویرایش نهم 3,200 تومان
کتاب مکانیک مصالح Beer و Johnston و Dewolf و Mazurek - ویرایش ششم 2,900 تومان
کتاب مقدمه ای بر جبر خطی Strang - ویرایش چهارم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر جبر خطی Strang - ویرایش چهارم 2,900 تومان
کتاب اصول فیزیک دانشگاهی Wolfson - ویرایش سوم (2016) 2,900 تومان
کتاب جبر مدرن مقدماتی Gilbert - ویرایش هشتم 2,900 تومان
کتاب الگوریتم های یادگیری ماشینی Bonaccorso سال انتشار (2017) 3,900 تومان
کتاب اجزا ماشین در طراحی مکانیکی Mott و Vavrek و Wang - ویرایش ششم (2018) 3,900 تومان
کتاب Practice Makes Perfect - Basic English Premium - ویرایش دوم 3,000 تومان
مجموعه 6 جلدی کتاب های Examkrackers MCAT Complete Study Package - ویرایش نهم (2014) 12,000 تومان
کتاب جبر و مثلثات Sullivan - ویرایش دهم (2016) 3,900 تومان
کتاب آموزش زبان اسپانیایی Modern Spanish Grammar A Practical Guide به همراه کتاب کار - ویرایش دوم 2,000 تومان
مجموعه 7 جلدی کتاب های MCAT Complete 7-Book Subject Review 2019-2020 30,000 تومان
کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک Das و Sobhan - ویرایش هشتم 2,900 تومان
کتاب مکانیک مهندسی استاتیک و دینامیک Hibbeler - ویرایش دوازدهم 2,900 تومان
کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول 2,900 تومان
کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم 2,900 تومان
کتاب مکانیک مواد Beer و Johnston و Dewolf و Mazurek - ویرایش پنجم 2,900 تومان
کتاب مدارها و سیستم های الکترونیک Bishop - ویرایش چهارم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل معمولی Jeffrey 3,900 تومان
کتاب طراحی مهندسی مکانیک Shigley - ویرایش نهم (2011) 3,200 تومان
کتاب مفاهیم پایگاه داده Kroenke و Auer و Vandenberg و Yoder - ویرایش هشتم (2017) 2,900 تومان
کتاب طراحی و بررسی آزمایش ها مونتگمری - ویرایش نهم (2017) 2,900 تومان
کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات مهندسی Escudier سال انتشار (2017) 2,900 تومان
حل تمرین کتاب نظریه حسابداری مالی Scott - ویرایش ششم 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان اسپانیایی Advanced Spanish Grammar سال انتشار (2015) 4,000 تومان
کتاب هدایت حرارتی Kakac و Yener و Naveira-Cotta - ویرایش پنجم (2018) 2,900 تومان
کتاب راهنمای طراحی مخازن فشار Moss و Basic - ویرایش چهارم 2,900 تومان
کتاب سیستم ها و کاربردهای ذخیره انرژی حرارتی Dincer و Rosen - ویرایش دوم 2,900 تومان
جواب تمارین کتاب کار Four Corners Workbook 4 1,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Four Corners Workbook 3 1,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Four Corners Workbook 2 1,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Four Corners Workbook 1 1,000 تومان
کتاب انتقال حرارت پیشرفته Naterer - ویرایش دوم (2018) 2,900 تومان
مجموعه کتاب های Manhattan GRE Strategy Guides - ویرایش دوم 14,000 تومان
مجموعه کتاب های Manhattan GMAT Prep Set - ویرایش پنجم 14,000 تومان
مجموعه آموزشی تصویری زبان آلمانی German for Beginners - for Business or Holidays 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! C1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben Wortschatz und Grammatik سطح B2 2,500 تومان
کتاب مقدمه ای بر سیستم های عامل Garg و Verma 2,900 تومان
کتاب اصول مکانیک مواد کامپوزیت Gibson - ویرایش چهارم (2016) 2,900 تومان
کتاب Barrons TOEFL iBT به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش پانزدهم (2016) 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان ژاپنی The Complete Japanese Verb Guide 2,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی 2000Most Common French Words in Context سال انتشار (2018) 2,000 تومان
کتاب ستاره شناسی Chaisson و McMillan - ویرایش هشتم (2017) 4,000 تومان
حل تمرین کتاب فیزیک Walker - ویرایش پنجم 3,800 تومان
کتاب فیزیک Walker - ویرایش پنجم 3,200 تومان
دیکشنری زبان مجاری به زبان انگلیسی Hungarian-English Dictionary 2,500 تومان
کتاب Up Your Score SAT 2018-2019 Edition 3,000 تومان
کتاب شیمی ارگانیک Wade و Simek - ویرایش نهم (2017) 2,900 تومان
کتاب شیمی ارگانیک Klein - ویرایش سوم (2017) 2,900 تومان
کتاب اصول و کاربرد های مدرن شیمی عمومی Petrucci - ویرایش یازدهم (2017) 2,900 تومان
کتاب روش های عددی برای مهندسین Chapra و Canale - ویرایش هفتم 1,500 تومان
جواب تمارین کتاب های کار MENSCHEN 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مخابرات بی سیم Rappaport - ویرایش دوم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب احتمال متغیرها و فرآیندهای تصادفی Papoulis و Pillai - ویرایش چهارم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب بررسی طراحی در مکانیک سنگ Pariseau 2,900 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی Hoffstein و Pipher و Silverman - ویرایش اول 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان اسپانیایی Spanish Grammar Drills - ویرایش سوم (2018) 2,000 تومان
مجموعه کتاب های هنر برنامه نویسی Knuth - ویرایش سوم (2016-1997) 5,000 تومان
کتاب آناتومی سر و گردن Hiatt و Gartner - ویرایش چهارم (2010) 5,000 تومان
مجموعه چهار جلدی هندبوک مهندسی مکانیک Kutz - ویرایش چهارم (2015) 10,000 تومان
کتاب Word Power Made Simple 1,500 تومان
کتاب ریاضیات برای اقتصاد و تجارت Jacques - ویرایش نهم (2018) 2,900 تومان
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال Adams و Essex - ویرایش نهم (2018) 2,900 تومان
کتاب مکانیک سیالات Cengel و Cimbala - ویرایش چهارم (2018) 2,900 تومان
کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان عمران و محیط زیست Shalaby سال انتشار (2018) 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی 2001Most Useful German Words 2,000 تومان
حل تمرین کتاب دینامیک هیبلر Hibbeler - ویرایش چهاردهم 2,900 تومان
کتاب Harrisons Pulmonary and Critical Care Medicine - ویرایش سوم (2017) 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان اسپانیایی The Ultimate Spanish Phrases Finder - Frases Equivalentes 3,500 تومان
مجموعه آزمون های کتاب English File Intermediate Plus - ویرایش سوم 2,000 تومان
کتاب فیزیک مدرن برای دانشمندان و مهندسان Thornton و Rex - ویرایش چهارم 2,900 تومان
کتاب مکانیک تحلیلی Lemos - ویرایش دوم (2018) 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018) 3,000 تومان
کتاب اصول اقتصاد کلان Mankiw - ویرایش هفتم 2,900 تومان
کتاب مهندسی نرم افزار Sommerville - ویرایش دهم (نسخه Global) 2,900 تومان
کتاب McGraw-Hill Education ACT 2019 4,000 تومان
کد متلب الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (Firefly Optimization Algorithm) 25,000 تومان
کتاب آموزش زبان اسپانیایی Complete Spanish All-in-One - ویرایش دوم (2018) 4,000 تومان
مجموعه دو جلدی کتاب زمان در مکانیک کوانتوم - ویرایش دوم 3,200 تومان
حل تمرین کتاب مواد مهندسی 1 Jones و Ashby - ویرایش چهارم 10,000 تومان
کد متلب مقایسه عملکرد فیلتر های پایین گذر باترورث و چبیشف در فیلتر کردن یک سیگنال آنالوگ 7,000 تومان
کد متلب فیلتر کردن یک سیگنال آنالوگ با استفاده از فیلتر باترورث پایین گذر مرتبه سوم 7,000 تومان
حل تمرین کتاب جبر مجرد Dummit و Foote - ویرایش سوم 2,900 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Cell Biology and Histology 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Complete French All-in-One - ویرایش دوم (2018) 4,000 تومان
کتاب Dorlands Illustrated Medical Dictionary - ویرایش سی و دوم 5,000 تومان
جواب تمارین کتاب های کار American Family and Friends Workbook 1 2 3 4 5 6 - ویرایش دوم 5,000 تومان
کتاب ABC of Common Grammatical Errors 3,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر طراحی بهینه Arora - ویرایش چهارم 30,000 تومان
حل تمرین کتاب نظریه ادوات و مدار الکترونیکی Boylestad و Nashelsky - ویرایش دهم 4,500 تومان
حل تمرین کتاب متالوژی فیزیکی مدرن Smallman و Ngan - ویرایش هشتم 10,000 تومان
کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili - ویرایش دوم 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان ایتالیایی Barrons Italian at a Glance - ویرایش ششم (2018) 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی Barrons French at a Glance - ویرایش ششم (2018) 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان اسپانیایی Barrons Spanish at a Glance - ویرایش ششم (2018) 3,000 تومان
کتاب مکانیک سیالات مهندسی Song سال انتشار (2018) 2,900 تومان
کد متلب پیدا کردن اعداد اول مرسن بین 1 تا 10000 3,000 تومان
حل تمرین کتاب اقتصادسنجی بازار های مالی Campbell و Lo و Mackinlay 2,900 تومان
کتاب اقتصاد کلان McConnell و Brue و Flynn - ویرایش بیست و یکم (2018) 2,900 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک کلاسیک Gregory 2,900 تومان
کتاب اصول اقتصاد خرد Mankiw - ویرایش هفتم 2,900 تومان
کتاب طراحی اجزای ماشین Bhandari - ویرایش سوم 2,900 تومان
کتاب فیزیک ذرات مقدماتی مدرن Kane - ویرایش دوم (2017) 2,900 تومان
مجموعه آموزشی Startups - Business School Crash Course 5,000 تومان
حل تمرین کتاب طراحی مهندسی شیمی Towler و Sinnott - ویرایش پنجم 10,000 تومان
اسلاید های آموزشی کتاب طراحی مهندسی شیمی Towler و Sinnott - ویرایش دوم 15,000 تومان
حل تمرین کتاب طراحی مهندسی شیمی Towler و Sinnott - ویرایش دوم 10,000 تومان
مجله Chemistry Today - ژوئن 2018 1,500 تومان
کتاب مقاومت مصالح هیبلر Hibbeler - ویرایش دهم (2017) 2,900 تومان
کتاب مفاهیم سیستم عامل Silberschatz - ویرایش دهم (2018) 2,900 تومان
کتاب مکانیک جامدات Ross 2,000 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک جامدات Ross 2,900 تومان
مجموعه دو جلدی کتاب Hursts the Heart - ویرایش چهاردهم (2017) 10,000 تومان
کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان Chin - نسخه SI - سال انتشار (2018) 2,900 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Barrons German at a Glance - ویرایش ششم (2018) 3,000 تومان
کتاب مکانیک مواد Hibbeler - ویرایش دهم (2018) - نسخه SI 2,900 تومان
کتاب The SketchUp Workflow for Architecture - ویرایش دوم (2018) 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان فرانسوی 15-Minute French سال انتشار (2018) 4,000 تومان
مجموعه آموزشی Business Strategy- Business School Crash Course 5,000 تومان
مجله Biology Today - ژوئن 2018 1,500 تومان
حل تمرین کتاب مبانی مهندسی واکنش شیمیایی Fogler - ویرایش سوم 3,200 تومان
حل تمرین کتاب مبانی مهندسی واکنش شیمیایی Fogler - ویرایش چهارم 3,200 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی Wilkes - ویرایش دوم 3,200 تومان
حل تمرین کتاب اصول پایه ای و محاسبات در مهندسی شیمی Himmelblau و Riggs - ویرایش هفتم 3,200 تومان
کتاب McGraw-Hill Education 8 GRE Practice Tests - ویرایش سوم (2018) 3,000 تومان
کتاب McGraw-Hill Education GRE 2019 - ویرایش پنجم 3,000 تومان
کتاب Accurate English به همراه فایل های صوتی کتاب 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Passwort Deutsch 1 به همراه راهنمای معلم و فایل های صوتی کتاب 4,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro B2 C1 5,000 تومان
حل تمرین کتاب مبانی مهندسی فرآیندهای زیستی Doran - ویرایش دوم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب ریاضیات گسسته با نظریه گراف Goodaire و Parmenter - ویرایش سوم 4,200 تومان
حل تمرین کتاب مبانی الکترومغناطیس Sadiku - ویرایش سوم 4,200 تومان
حل تمرین کتاب نظریه آنتن Balanis - ویرایش سوم 5,000 تومان
کتاب اصول حسابداری Needles و Powers و Crosson - ویرایش یازدهم (2011) 2,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار New Cutting Edge Intermediate Workbook 1,000 تومان
مجله Sky and Telescope جولای 2018 2,000 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Pediatrics 5,000 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Nutrition 5,000 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Human Genetics 5,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم 1,500 تومان
کتاب روش المان محدود ZHU سال انتشار (2018) 2,900 تومان
کتاب استاتیک مریام - ویرایش هشتم (2016) - نسخه SI 2,900 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Dermatology 5,000 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک مهندسی - دینامیک Gray و Costanzo و Plesha - ویرایش اول 10,000 تومان
شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلب 20,000 تومان
شبیه سازی طراحی اینورتر با SVPWM در سیمولینک نرم افزار متلب 20,000 تومان
کتاب آموزش زبان چینی Basic Written Chinese Practice Essentials به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
مجموعه آموزش زبان آلمانی Collins Learn German with Paul Noble (کتاب صوتی) 5,000 تومان
کتاب Cambridge Preliminary English Test 5 with Answers به همراه فایل های صوتی کتاب 2,500 تومان
کتاب Cambridge Preliminary English Test 4 with Answers به همراه فایل های صوتی کتاب 2,500 تومان
کد متلب رسم نمودار میله ای احتمال مجموع اعداد رو شده در پرتاب دو تاس 5,000 تومان
حل تمرین کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Romer - ویرایش دوم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب عملیات واحد مهندسی شیمی McCabe و Smith و Harriott - ویرایش ششم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب طراحی کارخانه و اقتصاد برای مهندسان شیمی Peters و Timmerhaus - ویرایش چهارم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال Salas - ویرایش هشتم 3,200 تومان
حل تمرین کتاب نظریه و کاربردهای مدارهای میکروالکترونیک Sedra و Smith - ویرایش پنجم 3,200 تومان
کتاب مقدمه ای کاربردی بر ریاضیات گسسته و ترکیبی Grimaldi - ویرایش پنجم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب سیستم های مخابراتی Haykin - ویرایش چهارم 3,900 تومان
حل تمرین کتاب نظریه بازی ها Osborne و Rubinstein 2,900 تومان
حل تمرین کتاب میکروویو و طراحی سیستم های بی سیم Pozar 2,900 تومان
حل تمرین کتاب پردازش سیگنال و سیستم های خطی Lathi - ویرایش اول 4,200 تومان
کتاب شیمی عمومی Ebbing و Gammon - ویرایش یازدهم (2017) 2,900 تومان
حل تمرین کتاب احتمال و آمار Degroot و Schervish - ویرایش چهارم 3,900 تومان
حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری Lovric 3,900 تومان
حل تمرین کتاب فیزیک Walker - ویرایش چهارم 3,200 تومان
کتاب Italian Vocabulary Drills سال انتشار (2015) 2,000 تومان
کتاب French Vocabulary Drills سال انتشار (2015) 2,000 تومان
کتاب Spanish Vocabulary Drills سال انتشار (2015) 2,000 تومان
کتاب آموزش زبان ژاپنی Easy Japanese Learn to Speak Japanese Quickly 3,000 تومان
حل تمرین کتاب ساختار داده و حل مسئله با استفاده از جاوا Weiss - ویرایش سوم 3,200 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک دورانی برای دانشجویان مهندسی Curtis - ویرایش سوم 20,000 تومان
کتاب Spanish Grammar Drills - ویرایش دوم (2012) 2,000 تومان
کتاب English Grammar Drills - ویرایش دوم (2018) 2,000 تومان
کتاب French Grammar Drills - ویرایش سوم (2018) 2,000 تومان
کتاب Italian Grammar Drills - ویرایش سوم (2018) 2,000 تومان
کتاب German Grammar Drills - ویرایش سوم (2018) 2,000 تومان
کتاب McGraw-Hill Education SAT 2019 4,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Telefontraining به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
مجموعه هفت جلدی کتاب های USMLE Step 1 Lecture Notes سال انتشار (2018) 15,000 تومان
حل تمرین کتاب اصول علم و مهندسی پلیمر Rudin و Choi - ویرایش سوم 10,000 تومان
جواب تمارین کتاب studio d B2 Kurs- und Uebungsbuch 1,500 تومان
کتابچه تست کتاب studio d A1 به همراه جواب سوالات 2,000 تومان
حل تمرین کتاب انتقال حرارت تابشی Modest - ویرایش سوم 20,000 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک سیالات و ترمودینامیک توربوماشین Hall و Dixon - ویرایش هفتم 20,000 تومان
حل تمرین کتاب مهندسی انرژی خورشیدی Kalogirou - ویرایش دوم 15,000 تومان
حل تمرین کتاب آیرودینامیک برای دانشجویان مهندسی Houghton - ویرایش هفتم 20,000 تومان
مجموعه چهار جلدی کتاب شهرهای جهان - ویرایش ششم 10,000 تومان
مجله Chemistry Today - می 2018 1,500 تومان
مجله Biology Today - می 2018 1,500 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Sсhrittе Ubungsgrаmmаtik 3,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی Endstation C2 به همراه فایل های صوتی کتاب 5,000 تومان
مجموعه 6 سطحی Great Grammar Practice 1-6 5,000 تومان
حل تمرین کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه Stallings - ویرایش چهارم 3,200 تومان
حل تمرین کتاب نظریه و کاربرد اندازه گیری و ابزار دقیق Morris و Langari - ویرایش دوم 10,000 تومان
کتاب سازمان دهی و طراحی کامپیوتر نسخه RISC-V 2,000 تومان
حل تمرین کتاب سازمان دهی و طراحی کامپیوتر نسخه RISC-V 10,000 تومان
اسلاید های آموزشی کتاب سازمان دهی و طراحی کامپیوتر نسخه RISC-V 15,000 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک مواد Jenkins و Khanna 10,000 تومان
مجموعه 10.000فونت زبان انگلیسی 5,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Traveller Advanced C1 Workbook 1,000 تومان
کتاب Cambridge English Collocations in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم (2017) 2,500 تومان
دیکشنری تخصصی ساختمان و مهندسی عمران فرانسوی به انگلیسی و انگلیسی به فرانسوی - ویرایش دوم 3,000 تومان
حل تمرین کتاب اصول اندازه حرکت حرارت و انتقال جرم Welty - ویرایش پنجم 2,900 تومان
کد سی پلاس پلاس تبدیل اعداد دسیمال به اعداد باینری 5,000 تومان
کد سی پلاس پلاس تولید اعداد دنباله فیبوناچی 5,000 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Biochemistry 5,000 تومان
حل تمرین کتاب اصول فیزیک و ادوات نیمه رسانای Neamen - ویرایش سوم 2,900 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Psychiatry 5,000 تومان
کد پایتون حل مسئله هشت وزیر با استفاده از روش Backtracking 5,000 تومان
کتاب آموزش زبان اسپانیایی (Spanish Verbs Made Simple(r 2,000 تومان
کتاب میکروبیولوژی بالینی Struthers - ویرایش دوم (2017) 5,000 تومان
حل تمرین کتاب تحليل ساختاری و استرس Megson - ویرایش سوم 20,000 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Surgery 5,000 تومان
کتاب Barrons AP Microeconomics Macroeconomics - ویرایش ششم (2018) 3,000 تومان
حل تمرین کتاب اقتصاد کلان Williamson - ویرایش پنجم 2,900 تومان
کتاب Perfecting Your English Pronunciation - ویرایش دوم (2018) 3,000 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Human Physiology 5,000 تومان
مجله زبان آلمانی National Geographic Deutschland - Mai 2017 2,000 تومان
مجله زبان آلمانی National Geographic Deutschland - Februar 2018 2,000 تومان
کتاب ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان Winterbone و Turan - ویرایش دوم 1,000 تومان
حل تمرین کتاب ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان Winterbone و Turan - ویرایش دوم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر جبر مدرن Durbin - ویرایش ششم 10,000 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Internal Medicine 5,000 تومان
مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Neuroscience 5,000 تومان
کتاب مکانیک سیالات Kundu و Cohen و Dowling - ویرایش ششم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک سیالات Kundu و Cohen و Dowling - ویرایش ششم 20,000 تومان
کتاب Cambridge English Idioms in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم (2017) 2,500 تومان
کتاب حسابداری مالی Harrison - ویرایش یازدهم (2018) 2,900 تومان
کتاب بینایی ماشین و کامپیوتر Davies - ویرایش چهارم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب بینایی ماشین و کامپیوتر Davies - ویرایش چهارم 10,000 تومان
کتاب آموزش زبان آلمانی +Sicher! B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها 5,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Objective First Workbook - ویرایش چهارم 1,000 تومان
مجله Biology Today - دسامبر 2017 1,500 تومان
حل تمرین کتاب شیمی غیرآلی توصیفی House - ویرایش سوم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مواد و فرآیند ها در ساخت و تولید DeGarmo - ویرایش دوازدهم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب یادگیری ماشینی Theodoridis 20,000 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک سیالات پیشرفته Graebel 10,000 تومان
حل تمرین کتاب ترکیبات آلی Smith - ویرایش چهارم 10,000 تومان
کتاب فنون نقاشی هنرمندان انتشارات DK سال انتشار (2016) 5,000 تومان
کتاب هیدرولیک کانال باز Akan 2,000 تومان
حل تمرین کتاب هیدرولیک کانال باز Akan 10,000 تومان
کتاب Statistics for Machine Learning سال انتشار (2017) 5,000 تومان
حل تمرین کتاب مواد و فرآیند ها در ساخت و تولید DeGarmo - ویرایش یازدهم 10,000 تومان
کتاب و حل تمرین کتاب مقدمه ای بر مکانيک محيط های پيوسته (Continuum Mechanics) - ویرایش چهارم 15,000 تومان
اسلاید های آموزشی کتاب مواد و فرآیند ها در ساخت و تولید DeGarmo - ویرایش یازدهم 15,000 تومان
حل تمرین کتاب فرسایش شناسی Hutchings و Shipway - ویرایش دوم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی Ashby - ویرایش پنجم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر بررسی سازه هواپیما Megson - ویرایش سوم 20,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر بررسی سازه هواپیما Megson - ویرایش دوم 15,000 تومان
حل تمرین کتاب مدل سازی ریاضی Meerschaert - ویرایش چهارم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر احتمال و آمار برای مهندسان و دانشمندان Ross - ویرایش پنجم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب روش اجزای محدود در مهندسی Rao – ویرایش پنجم 39,000 تومان
مجله Biology Today - مارچ 2018 1,500 تومان
مجله Chemistry Today - مارچ 2018 1,500 تومان
مجله Biology Today - فوریه 2018 1,500 تومان
کتاب Barrons SAT Subject Test - Chemistry - ویرایش یازدهم 2,000 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک - مدل سازی و بررسی سیستم ها در تعادل Sheppard و Anagnos و Billington 10,000 تومان
حل تمرین کتاب علم مهندسی محیط زیستی Nazaroff و Cohen 10,000 تومان
جواب تمارین کتاب کار Real Life Global Upper Intermediate Workbook 1,000 تومان
حل تمرین کتاب رفتار مکانیکی مواد Bowman 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مبانی مهندسی محیط زیست Mihelcic 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی Duffie و Beckman - ویرایش چهارم 10,000 تومان
حل تمرین کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی شیمی و طراحی راکتور Hill 10,000 تومان
اسلاید های آموزشی کتاب مبانی مکانیک سیالات Munson ،Young و Okiishi - ویرایش هشتم 15,000 تومان
حل تمرین کتاب مبانی مکانیک سیالات Munson ،Young و Okiishi - ویرایش هشتم 10,000 تومان
کتاب اقتصاد خرد Pindyck و Rubinfeld - ویرایش نهم (2018) 2,900 تومان
حل تمرین کتاب مهندسی فرآیند جداسازی Wankat - ویرایش سوم 2,900 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک مواد Philpot - ویرایش سوم 5,000 تومان
حل تمرین کتاب مکانیک خاک Craig - ویرایش هفتم 2,900 تومان
کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار گوس - سایدل 5,000 تومان
کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار ژاکوبی 5,000 تومان
کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش مزدوج گرادیان 5,000 تومان
کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از الگوریتم تجزیه چولسکی 5,000 تومان
کتاب مجموعه 12 سری تست تمرینی برای آزمون (SAT (2015-2016 انتشارات کاپلان 4,000 تومان
کتاب Bayesian Analysis with Python سال انتشار (2016) 5,000 تومان
کتاب ریاضیات گسسته برای علم کامپیوتر Nowell سال انتشار (2018) 2,900 تومان

تعداد صفحه(3):
دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

کتاب

حل تمرین, برنامه نویسی, کدنویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, فرترن, سی پلاس پلاس

علوم پایه, علوم انسانی, علوم مهندسی, علوم پزشکی, هنر و معماری

کتاب های دانشگاهی, ریاضیات, فیزیک, شیمی, زیست شناسی, میکروبیولوژی, مهندسی شیمی, مهندسی برق, مهندسی کامپیوتر, مهندسی صنایع, مهندسی عمران, مهندسی مکانیک

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, چکی, ایتالیایی, فرانسوی, پرتغالی, اسپانیایی
کتاب زبان اصلی, نرم افزار, مدیریت, زبان های جهان, کیفیت, فروشگاه اینترنتی, آمازون