کتاب های دانشگاهی, حل تمرین, برنامه نویسی, کد نویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, مهندسی, پزشکی, علوم پایه, علوم انسانی, زبان های خارجی
جدیدترین ایبوک های دانشگاهی از معتبرترین انتشارات بین المللی کتاب حرفه ای ترین کدنویسی ها و شبیه سازی های کامپیوتری فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی دانشگاهی و علمی

کتاب آموزش زبان آلمانی Wirtschaftskommunikation Deutsch به همراه هندبوک معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Wirtschaftskommunikation Deutsch به همراه هندبوک معلم و فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Wirtschaftskommunikation Deutsch به همراه هندبوک معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: (Langenscheidt (2008 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 227 صفحه است. فایل PDF هندبوک معلم به زبان آلمانی و در 108 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik - Eine Einführung

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik - Eine Einführung کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik - Eine Einführung ناشر کتاب: (Metzler  (2016 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 241 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat A2 به همراه جواب تمارین کتاب و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat A2 به همراه جواب تمارین کتاب و فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat A2 به همراه جواب تمارین کتاب و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: (Cornelsen (2016 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 202 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege A2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege A2 به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege A2 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: HUEBER              مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 122 صفحه جواب تمارین کتاب فایل های صوتی کتاب   فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: HUEBER              مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 121 صفحه کتاب Lernwortschatz به زبان آلمانی و در 62 صفحه متن فایل های صوتی کتاب و جواب تمارین کتاب فایل های صوتی کتاب   فایل PDF به صورت اسکن رن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch für Mediziner به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch für Mediziner به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch für Mediziner به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: (Schenk (2007 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 259 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik im Gespräch

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik im Gespräch کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik im Gespräch ناشر کتاب: (Langenscheidt (2008 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 113 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Duden Allgemeinbildung - Wie heißt das Dingsda Ein Bildwörterbuch

کتاب آموزش زبان آلمانی Duden Allgemeinbildung - Wie heißt das Dingsda Ein Bildwörterbuch کتاب آموزش زبان آلمانی Duden Allgemeinbildung - Wie heißt das Dingsda Ein Bildwörterbuch ناشر کتاب: (Duden (2012 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 484 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار ناشر کتاب: HUEBER          مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Beste Freunde A2.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 75 صفحه کتاب Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 96 صفحه مجموعه حاضر شامل فایل های صوتی کتاب های Kursbuch و Arbeitsbuch نیست.   فایل PDF به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها ناشر کتاب: HUEBER          مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Beste Freunde A2.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 69 صفحه کتاب Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 98 صفحه فایل های صوتی کتاب های  Kursbuch و Arbeitsbuch   فایل های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 4 NEU - A2.2 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 4 NEU - A2.2 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 4 NEU - A2.2 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار ناشر کتاب: Hueber کتاب و کتاب کار در قالب یک فایل PDF و به زبان آلمانی و در 209 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Ultimate German Advanced به همراه فایل های صوتی

کتاب آموزش زبان آلمانی Ultimate German Advanced به همراه فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Ultimate German Advanced به همراه فایل های صوتی ناشر کتاب: Livinglanguage فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 428 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 3 NEU - A2.1 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 3 NEU - A2.1 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 3 NEU - A2.1 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار ناشر کتاب: Hueber کتاب و کتاب کار در قالب یک فایل PDF و به زبان آلمانی و در 214 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 2 NEU - A1.2 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 2 NEU - A1.2 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 2 NEU - A1.2 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار ناشر کتاب: Hueber کتاب و کتاب کار در قالب یک فایل PDF و به زبان آلمانی و در 211 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Progress 3 C2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Progress 3 C2  به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Progress 3 C2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب (4 سی دی) ناشر کتاب:  Deutsch durch die Lupe          فایل PDF کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 165 صفحه است. فایل PDF کتاب Arbeitsbuch  به زبان  آلمانی  و در 222  صفحه است. فایل PDF کتاب Bearbeitung  به زبان  آلمانی  و در  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 1 NEU - A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 1 NEU - A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 1 NEU - A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب و کتاب کار ناشر کتاب: Hueber کتاب و کتاب کار در قالب یک فایل PDF و به زبان آلمانی و در 209 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A1 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A1 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A1 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 95 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 95 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار ناشر کتاب: HUEBER           مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Beste Freunde A1.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 76 صفحه کتاب Beste Freunde A1.1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 96 صفحه فایل های صوتی کتاب به همراه متن فایل های صوتی جواب تمارین کتاب های K ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار ناشر کتاب: HUEBER           مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Beste Freunde B1.2 Kursbuch به زبان آلمانی و در 59 صفحه کتاب Beste Freunde B1.2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 111 صفحه فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch (سه سی دی)   فایل های PDF به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(5):
دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

کتاب

حل تمرین, برنامه نویسی, کدنویسی, شبیه سازی, متلب, سیمولینک, فرترن, سی پلاس پلاس

علوم پایه, علوم انسانی, علوم مهندسی, علوم پزشکی, هنر و معماری

کتاب های دانشگاهی, ریاضیات, فیزیک, شیمی, زیست شناسی, میکروبیولوژی, مهندسی شیمی, مهندسی برق, مهندسی کامپیوتر, مهندسی صنایع, مهندسی عمران, مهندسی مکانیک

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, چکی, ایتالیایی, فرانسوی, پرتغالی, اسپانیایی
کتاب زبان اصلی, نرم افزار, مدیریت, زبان های جهان, کیفیت, فروشگاه اینترنتی, آمازون